среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu do urzędu prócz szczególnych przypadków.

Projekotwanie balaski PVC na plot i bramkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenie Winylowe na plot i bramę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji i planowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do stawiania ogrodzenie z plastyku na plot i furtkę ze sztachetek zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane balaski z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji gdy proponowane ogrodzenia PVC na plot i bramkę sztachetowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий